تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
دل نوشته های ابوالفضل


۱ مطلب با موضوع «ابوسعید ابوالخیر» ثبت شده است
از بار گنه شد تن مسکینم پست

یا رب چه شود اگر مرا گیری دست

گر در عملم آنچه ترا شاید نیست

اندر کرمت آنچه مرا باید هستابوالفضل ۹۶-۸-۲۹ ۰ ۱ ۶۴

ابوالفضل ۹۶-۸-۲۹ ۰ ۱ ۶۴