تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
دل نوشته های ابوالفضل


۳ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است


تو چه دانی که پس هر نگه ساده من

چه جنونی چه نیازی چه غمی است...


ابوالفضل ۹۶-۹-۲۴ ۰ ۱ ۷۶

ابوالفضل ۹۶-۹-۲۴ ۰ ۱ ۷۶


ابوالفضل ۹۶-۹-۱۸ ۰ ۱ ۸۲

ابوالفضل ۹۶-۹-۱۸ ۰ ۱ ۸۲ابوالفضل ۹۶-۹-۱۱ ۰ ۱ ۱۱۱

ابوالفضل ۹۶-۹-۱۱ ۰ ۱ ۱۱۱