تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
دل نوشته های ابوالفضل


۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

بدون تو چیا کشیدم من خوشی ولی خوشی ندیدم من
تو اول مسـیر خو شبختی ته دنیا رسـید م من
بدون من سـرت چقدر گرمه کی حال این روزا مو می فهمه
قبول دارم گنا ه نکردی تو کاردنیا ی بی رحمه
نمیشـه مگه میگذره آدم ازاونیکه زندگیشـه
مگه ریشـه از زردی سـاقه هاش خسـته میشـهابوالفضل ۹۶-۱-۱۶ ۲ ۱ ۷۶

ابوالفضل ۹۶-۱-۱۶ ۲ ۱ ۷۶