تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
دل نوشته های ابوالفضل


۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

چقدر باارزشند

اوهایی که وقتی حالت بده

دغدغه شون عوض کردن حالت بودابوالفضل ۹۶-۱۲-۱۴ ۰ ۱ ۱۰۸

ابوالفضل ۹۶-۱۲-۱۴ ۰ ۱ ۱۰۸

یک زن 

مردی ثروتمـند نمی خواهد یاخوش چهره 

و یا حتی شاعـر 

او مردی می خواهـد که بفهمد چشمهـایش را 

و اگر ناراحت شـد 

به سـینه اش اشاره کنـد و بگوید 

اینجـا وطن توست 


ابوالفضل ۹۶-۱۲-۱۳ ۰ ۱ ۱۰۸

ابوالفضل ۹۶-۱۲-۱۳ ۰ ۱ ۱۰۸


بوی آغوش تو و گرمی دست و لب تو این هوایی ست که هر دم به سراغم آید


ابوالفضل ۹۶-۱۲-۰۳ ۱ ۱ ۱۰۷

ابوالفضل ۹۶-۱۲-۰۳ ۱ ۱ ۱۰۷