تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
دل نوشته های ابوالفضل


۱ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است


به خدا زوده
زوده که بگی دیگه حرفی نمیمونه
به خدا زوده
زوده واسه مردن این دل دیوونه
به خدا خیلی زوده

به خدا سخته
سخته که بخوام بمونم بی تو تو دنیا
به خدا سخته
سخته که بگی نبوده چیزی بین ما
به خدا خیلی سختهابوالفضل ۹۵-۱۰-۲۶ ۱ ۱ ۱۱۰

ابوالفضل ۹۵-۱۰-۲۶ ۱ ۱ ۱۱۰